รองเท้านิรภัย,ถุงมือนิรภัย,แว่นตานิรภัย,หมวกนิรภัย,ปลั๊กอุดหู,ผ้าปิดจมูก,หน้ากากนิรภัย,หน้ากากกันฝุ่น,เชือกช่วยชีวิต
 
สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล

เครื่องดับเพลิงที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (class) โดยจำแนกตามลักษณะของการเกิดเพลิงไหม้ และระบุ
ประเภทของเครื่องดับเพลิงไว้บนตัวถังเครื่องอย่าง ชัดเจน เป็นตัวอักษร  A B C D และ K ซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานสากล

ไฟประเภท A   ไฟประเภท A
- มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว A สีขาวหรือสีดำ อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียวเป็น
- ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทั่วๆไป เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า ขยะแห้ง 
   พลาสติกบางชนิด  ฟาง ปอ ด้าย นุ่น เป็นต้น
- วิธีการดับไฟประเภท A คือการลดความร้อนโดยการใช้น้ำ
ไฟประเภท B    ไฟประเภท B 
- มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขาวหรือดำ อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง
- ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากการลุกไหมของเหลวและก๊าซ เช่น น้ำมันทุกชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยางมะตอย
  จารบี  ก๊าซติดไฟติดชนิด เป็นต้น
- วิธีการดับไฟ ประเภท B ที่ดีที่สุดคือ กำจัดออกซิเจน โดยการใช้ผงเคมีแห้ง, โฟม
ไฟประเภท C   ไฟประเภท C
- มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว C สีขาวหรือดำ อยู่ในวงกลมสีฟ้า
- ไฟประเภท C คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุทางด้านไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟ้า และใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ น้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC
ไฟประเภท D   ไฟประเภท D 
- มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว D สีขาวหรือดำ อยู่ในดาว 5 แฉก สีเหลือง
- ไฟประเภท D ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของโลหะบางชนิดที่ สามารถติดไฟได้ เช่น วัตถุระเบิด 
   ปุ๋ยยูเรีย(แอมโมเนียไนเตรด) โซเดียม โปแตสเซียมไททาเนียม ผงแมกนีเซียม เป็นต้น โลหะพวกนี้ปกติจะติดไฟยาก
   แต่เมื่อติดไฟแล้วจะกำเนิด   ก๊าซออกซิเจน ออกมาทำให้ดับได้ยาก โลหะบางชนิดเมื่อติดไฟ แล้วอาจทำปฏิกริยา
   กับน้ำและสารเคมีที่ใช้ดับไฟ ถึงขั้นระเบิดได้ต้องระวัง
- วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ ทำให้อับอากาศ หรือใช้สารเคมีเฉพาะ (ห้ามใช้น้ำเด็ดขาด) ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลของ
   สารเคมีหรือโลหะนั้น
ไฟประเภท K    ไฟประเภท K 
- มีสัญลักษณ์เป็์นรูปตัว K สีขาว อยู่ในรูปแปดเหลี่ยมสีดำ
- ไฟประเภท K คือไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ
- วิธีดัีบไฟประเภท K  ที่ดีที่สุด คือ การกำจัดออกซิเจน การทำให้อับอากาศ ซึ่งจะมีดังดับเพลิงชนิดพิเศษที่สามารถ
   ดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ

ปัจจุบันนี้ำได้มีการผลิตเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้หลายประเภท ดังนั้น เราอาจเห็นถังดับเพลิงที่ติดป้าย A-B หรือ B-C
หรือแม้แต่ A-B-C ได้ นอกจากนี้ เครื่องดับเพลิงยังแบ่งเป็นหลายชนิด ขึ้นอยู่กับสารที่บรรจุไว้ในถัง เช่น

     1. ผงเคมีแห้ง เป็นผงสารเคมีที่ถูกบรรจุอยู่ในถังที่อัดก๊าซที่ไม่ติดไฟไว้ เมื่อกดปุ่ม ก๊าซก็จะผลักดันให้ผงเคมีออกจากถัง
     2. ฮาลอน (Halon) เป็นสารดับเพลิงที่มีลักษณะเป็นก๊าซ นิยมใช้ดับเพลิงที่ลุกไหม้สิ่งที่มีค่า เช่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ห้องคอมพิวเตอร์
         หรือห้องผ่าตัด เพราะเมื่อฉีดไปแล้วจะไม่ทิ้งคราบไว้ตรงบริเวณที่ฉีด หรือทำความสะอาดได้ง่าย แต่มีข้อเสียคือสามารถดับเพลิง
        ได้ในระยะใกล้ๆเท่านั้น.
     3. น้ำ เป็นถังดับเพลิงที่บรรจุน้ำธรรมดาและก๊าซที่ถูกอัดไว้ เหมาะสำหรับดับเพลิง Class A เท่านั้น
     4. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่ถูกอัดแน่นจนเป็นของเหลวเมื่อฉีดออกมาจะเกิดโฟมที่เย็นจัด ช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณ
         ที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีมากกับไฟไหม้ Class B และ C แต่สามารถดับไฟได้ดี  แค่ระยะ 3-8 ฟุต